semarchitekci.pl

m20080221130520m50080221130520

przebudowa klubu

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przebudowa klubu Freeblues Club

INWESTOR:

Pomorska Akademia Medyczna

POWIERZCHNIA: 230 m2

TERMIN REALIZACJI:

2007

ADRES:

ul. Powstańców Wielkopolskich , Szczecin

Projekt budowlany i wykonawczy  wykonany jako wspólnik spółki cywilnej