semarchitekci.pl

1Pm1010460

przebudowa budynku

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przebudowy Piwnicy I I Piętra Zakładu Patomorfologii i Genetyki

PAM – Adaptacja na Centrum Doskonałości – Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych PAM w Szczecinie

INWESTOR:

Pomorska Akademia Medyczna

POWIERZCHNIA: 930 m2

TERMIN REALIZACJI:

2007

ADRES:

ul. Połabska  4, Szczecin

Projekt budowlany i wykonawczy