semarchitekci.pl

1a2a

Nadleśnictwo Międzychód

 

 

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Projekt budowlany i wykonawczy  przebudowy i rozbudowy budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Międzychód

INWESTOR:

LP Nadleśnictw Międzychód

POWIERZCHNIA: ok 1000 m2

TERMIN REALIZACJI:

2012-2014

ADRES:

Przedlesie 12