semarchitekci.pl

11a2345md1md3md2

Centrum Kultury

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Projekt przebudowy i rozbudowy kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim

INWESTOR:

Gmina Drawsko Pomorskie

POWIERZCHNIA: 1691 m2

TERMIN REALIZACJI:

2008-2012

ADRES:

Drawsko Pomorskie, ul. Dworcowa 2