semarchitekci.pl

21

budynek mieszklany wielorodzinny

 

 

PRZEDMIOT:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

INWESTOR:
Miasto Sopot

POWIERZCHNIA:

1800 m2

TERMIN REALIZACJI:
2012

ADRES:

Sopot ul. 3 Maja 18A

Projekt konkursowy