semarchitekci.pl

t00t0t1t2t3

Biblioteka Główna Pam

Biblioteka Główna Pam

Pierwsza nagroda w konkursie z 2005 roku. Przebudowa z rozbudową klubu studenckiego bibliotekę akademicką

INWESTOR:

Pomorska Akademia Medyczna

POWIERZCHNIA:

3130,3 m2

TERMIN REALIZACJI:

2005

ADRES:

ul. Powstańców Wielkopolskich  20

Szczecin