semarchitekci.pl

b1b2b4b5b6b7b8

Centrum Odnowy Biologicznej

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Baltica Wellness & Spa

Przebudowa galerii handlowej na Centrum Odnowy Biologicznej

INWESTOR:

PAZIM SP. Z O. O.

POWIERZCHNIA:

2050 m2

TERMIN REALIZACJI:

2006 – 2007

ADRES:

Plac Rodła 8

Szczecin

Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy  wykonany jako wspólnik i członek konsorcjum.