semarchitekci.pl

oferta

Nasza pracowania projektowa zajmuje się kompleksową obsługą inwestora związaną z szeroko pojętym procesem budowlanym i inwestycyjnym. Przykładowe prace wykonywane przez naszą firmę to:

Opracowanie koncepcji architektonicznych  i wielobranżowych

Analizy możliwości inwestycyjnych dla konkretnych lokalizacji

Inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane i prawne

Reprezentowanie inwestora przed organami administracji budowlanej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

Wielobranżowe projekty budowlane

Wielobranżowy projekty  wykonawcze

Specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie i przedmiary

Nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji

Projekty aranżacji wnętrz oraz ich wizualizacji

Projekty terenów zielonych

Inwentaryzacje zieleni wraz z ocena dendrologiczną

I inne

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług