semarchitekci.pl

kontakt

Sławomir Mućko
tel. 48692450645
fax. 913500322
biuro@semarchitekci.pl
siedziba/korespondencja:
ul. Ks. Barnima III Wielkiego 3/40
71 – 437 Szczecin
NIP 955-172-74-41
biuro:
ul. K. Kolumba 8
70-035 Szczecin